Tepelné hospodárstvo na domoch

Energetické hospodárstvo

 

Prehľad spotreby TE na ÚK za roky 2015 - 2021