Ochrana osobných údajov

 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

zodpovednaosoba@somi.sk , tel.: 048 4146759

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o používaní kamerového systému