Stručný popis systému:

Pripravili sme pre Vás tri jednoduché formuláre. Prvý formulár je objednávka na opravu v byte a je voľne prístupný pre každého uživateľa bytu či už vlastníka alebo nájomcu. Po odoslaní objednávky a jej spracovaním na OSBD Levice budete kontaktovaný povereným pracovníkom pre upresnenie prác, dohodnutia ceny prípadne termínu vykonania.

Druhý a tretí formulár je prístupný len pre zástupcov vlastníkov po zadaní prístupového mena a hesla. Jedná sa o objednávky na opravu v byte a objednávky na opravu v spoločných priestoroch bytového domu. Prístupové meno a heslo bude zástupcovy vlastníkov pridelené na požiadanie na OSBD Levice, prípadne na strediskách v Šahách a Želiezovciach. 

 

<< Vstup do Objednávkového systému >>