Kontakt

Okresné stavebné bytové družstvo Levice (v skratke OSBD Levice)

Ku Bratke 3

934 01 Levice

doručovacia pošta 934 05 Levice 5

 

IČO: 00171590

DIČ: 2021023048

IČ DPH: SK2021023048

Zapísané: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr. vložka č.123/N

právna forma: družstvo

 

Kontakty OSBD Levice

e-mailové a telefónne kontakty OSBD Levice

Pohotovosť a havarijná služba mimo stránkových hodín

Pohotovostný technik : 0905 154 568

Vodár - kurenár Levice : 0905 154 602

Vodár - kurenár Želiezovce : 0905 988 202

Vodár - kurenár Šahy : 0905 129 177

Elektrické zariadenia : 0905 154 636

Plynové zariadenia : 0915 360 154

 

 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

zodpovednaosoba@somi.sk , tel.: 048 4146759