Havarijné služby

Družstvo zabezpečuje pracovnú pohotovosť v pracovných dňoch od 15,00 hod. do 7,00 hod. , v deň pracovného voľna od 7,00 hod. do 7,00 hod. nasledujúceho dňa službukonajúcimi pracovníkmi na dosažiteľnom mieste.

 

Pohotovostná služba na dosažiteľnom mieste:


Vodár kurenár Levice : 0905 154 602


Vodár -kurenár Želiezovce : 0905 988 202


Vodár - kurenár Šahy : 0905 129 177


Elektrické zariadenia : 0905 154 636


Plynové zariadenia : 0915 360 154


Pohotovostný technik : 0905 154 568


Pracovná pohotovosť je určená pre odstránenie tých porúch - havárií, ktoré bezprostredne ohrozujú prevádzku niektorej časti domu alebo hrozí škoda na majetku.

Plán pracovnej pohotovosti je umiestnený v každom vchode bytového domu.

Havarijná služba ostatných organizácií:

Druh havarijnej služby Službu zabezpečuje Telefón
Výťahy Liftservis 0903 405567
036/6317540
Výťahy Elektrolift 0905 225338
Dodávka elektriny ZsE Nitra 0850 111555
Dodávka plynu SPP a.s. 0850 111727
Dodávka vody ZsVS Levice
ZsVS Šahy
ZsVS Želiezovce
036/6312181
036/7411155
036/7711214
036/7712581
Dodávka tepla a TÚV Levice Veolia Teplo Levice, s.r.o. 036/6312015
036/2333255
0904 621184
0904 621183
Dodávka tepla a TÚV Pukanec STEFE Zvolen, s.r.o.

0918 733733
0800 700777

Dodávka tepla a TÚV Tlmače Tlmačská energetická, s.r.o. 0911 720240
Dodávka tepla a TÚV Kalná n/Hr Kotolňa Juh, s.r.o.  
Dodávka tepla a TÚV Želiezovce Teplo GGE, s.r.o.

036/7710121
0905 268356

Dodávka tepla a TÚV Šahy Energo-Bytos,s.r.o. 0905 404865