Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Tlačivá

Objednávka na vykonanie opravy

 

Žiadosť o súhlas na vykonanie stavebných úprav v byte - nájomca

 

Žiadosť o súhlas na vykonanie stavebných úprav v byte - vlastník

 

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov - vzor

 

Žiadosť o prevod bytu do vlastníctva