Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Orgány

 

Predstavenstvo družstva - členovia: 

Ing. Stanislav Sládok, predseda predstavenstva stanislav.sladok@osbdlevice.sk
Ing. Imrich Dudáš, podpredseda predstavenstva imrich.dudas@osbdlevice.sk
Štefan Obert, podpredseda predstavenstva stefan.obert@osbdlevice.sk
Iveta Sýkorová iveta.sykorova@osbdlevice.sk
Ing. Jaroslav Valkovič jaroslav.valkovic@osbdlevice.sk
Ing. Jaroslav Zeman jaroslav.zeman@osbdlevice.sk
Nora Mihalovičová Gáspárová nora.mihalovicova@osbdlevice.sk
Bc. Eva Herianová eva.herianova@osbdlevice.sk
Ing. Arpád Zsigmond  arpad.zsigmond@osbdlevice.sk

 

Kontrolná komisia - členovia: 

Mgr. Helena Kováčová, predseda komisie helena.kovacova@osbdlevice.sk
Bc. Zita Obertová
Eva Tóthová
Mgr. Monika Gáspárová
Ján Masný