Okresné stavebné bytové družstvo Levice

 

Objednávkový systém 

Dôležité pozornenie :

Pokiaľ budete internetovým prehliadačom upozornený na problém s certifikátom zabezpečenia webovej stránky je to spôsobené tým že objednávkový systém využíva šifrovanú komunikáciu cez zabezpečené spojenie SSL. Pre toto zabezpečené spojenie je potrebný certifikát, ktorý síce nie je overený certifikačnou autoritou ale spĺňa všetky bezpečnostné podmienky preto môžete pokojne pokračovať v používaní objednávkového systému.

 

Stručný popis systému:

Pripravili sme pre Vás tri jednoduché formuláre. Prvý formulár je objednávka na opravu v byte a je voľne prístupný pre každého uživateľa bytu či už vlastníka alebo nájomcu. Po odoslaní objednávky a jej spracovaním na OSBD Levice budete kontaktovaný povereným pracovníkom pre upresnenie prác, dohodnutia ceny prípadne termínu vykonania.

Druhý a tretí formulár je prístupný len pre zástupcov vlastníkov po zadaní prístupového mena a hesla. Jedná sa o objednávky na opravu v byte a objednávky na opravu v spoločných priestoroch bytového domu. Prístupové meno a heslo bude zástupcovy vlastníkov pridelené na požiadanie na OSBD Levice, prípadne na strediskách v Šahách a Želiezovciach. 

 

<< vstup do Objednávkového systému >>