Okresné stavebné bytové družstvo Levice

 Aktuálne oznamy

O Z N A M

Vážení klienti a návštevníci OSBD Levice,

na základe platnosti nového COVID automatu Vám oznamujeme, že od 13.12.2021 ste povinní dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky UVZ SR č. 290/2021 Vestníka vlády SR.

 

OSBD Levice umožňuje vstup do Klientskeho centra len v režime OP

-    osoby plne očkované

- osoby s platným potvrdením o prekonaní choroby pred nie viac ako 180 dňami

Prosíme Vás o preukázanie sa dokladom o očkovaní, alebo dokladom o prekonaní choroby pred nie viac ako 180 dňami a občianskym preukazom.

 

VSTUP DO KLIENTSKEHO CENTRA  A VESTIBULU

MAX 1 KLIENT

Pri vstupe Vás prosíme o dodržiavanie       jednoduchých pravidiel

 

horné dýchacie cesty prekryté – respirátor

 

dezinfikujte si pri vstupe ruky

 

zachovávajte odstupy v rade minimálne 2 m

 

dodržujte maximálny stanovený počet osôb v Klientskom centre a vestibule

 

 

 

Ďakujeme 

 

  

 

Ponuka na predaj majetku

Ponuka na predaj majetku v rámci likvidácie dedičstva

Termíny odpočtov 2021

Prehľad termínov odpočtov za rok 2021 

Ponuka dezinfekcie spoločných priestorov

OSBD Levice - stredisko údržby ponúka pre bytové domy v správe OSBD Levice dezinfekciu spoločných priestorov z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID 19 ručným elektrostatickým aplikátorom VP200ES za použitia polymérového prostriedku DISI CLEAN PROFI, ktorý likviduje z povrchov baktérie, plesne a vírusy v nasledovných cenách s DPH:

Dezinfekcia vchodových dverí(predné aj zadné), vestibul, výťahové dvere – 15 €

Dezinfekcia vchodových dverí(predné aj zadné), vestibul, výťahové dvere po druhé poschodie + zábradlie po druhé poschodie – 20 €

Dezinfekcia vchodových dverí(predné aj zadné), vestibul – 8 €

Každé ďalšie poschodie – zábradlie, výťahové dvere – 1,50 €

Cena materiálu od 6,60 €

Po prvej dezinfekcii sa odporúča postrek po 7 dňoch zopakovať 

 

Elektronická komunikácia

Zmluva o poskytovaní a výmene informácií prostredníctvom elektronických služieb

 

Usmernenie ku schôdzam

Pokyny ku schôdzam v súvislosti s Covidom 

Podklad - "Zápisnica zo schôdze vlastníkov" 

 

Návrh zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy - návrh

 

Pravidlá pre montáž klimatizačnej jednotky

Návrh nového Domového poriadku na schválenie vlastníkmi v zmysle novely 476/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Upozorňujeme vlastníkov bytov, pokiaľ nie je súlad medzi adresou bytu vlastníka a doručovacou adresou, aby oznámili kontaktnú adresu pre doručovanie pošty. Ak ste vlastníkom viac bytov, oznámte kontaktnú adresu pre každý z nich.

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov 

Upozornenie na výsadbu drevín na verejných priestoroch v meste Levice a mestkých častiach.

Pohotovosť, havarijná služba

Vodár - kurenár Levice : 0905 154 602


Vodár - kurenár Želiezovce : 0905 988 202


Vodár - kurenár Šahy : 0905 129 177


Elektrické zariadenia : 0905 154 636


Plynové zariadenia : 0915 360 154


Pohotovostný technik : 0905 154 568