Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Aktuálne oznamy

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

nájomníci družstevných bytov, členovia družstva,

snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva.

Na základe rozhodnutia vedenia OSBD  Levice v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu boli prijaté preventívne opatrenia a odporúčania.

Z tohto dôvodu

  • od 26.10.2020 OSBD  Levice pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov,
  • od 26.10.2020 nebude umožnený vstup do administratívnej budovy a ostatných miestností areálu pre klientov za účelom osobného vybavovania. Vstup bude povolený do vestibulu administratívnej budovy za účelom odovzdania písomnosti do schránky a telefonický kontakt bude so zamestnancami údržby,
  • všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a realizované formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou,
  • od 26.10.2020 OSBD Levice ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

Tieto preventívne opatrenia budú platiť až do odvolania.

Prosíme Vás, aby ste tieto informácie zdieľali s Vašimi susedmi, spoluvlastníkmi v bytových domoch.

Za porozumenie ďakujeme.

S úctou

Ing. Stanislav Sládok

predseda predstavenstva

Pravidlá pre montáž klimatizačnej jednotky

Návrh nového Domového poriadku na schválenie vlastníkmi v zmysle novely 476/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Návrh novej "Zmluvy o výkone správy" 

Podklad - "Zápisnica zo schôdze vlastníkov" 

Upozorňujeme vlastníkov bytov, pokiaľ nie je súlad medzi adresou bytu vlastníka a doručovacou adresou, aby oznámili kontaktnú adresu pre doručovanie pošty. Ak ste vlastníkom viac bytov, oznámte kontaktnú adresu pre každý z nich.

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov 

Upozornenie na výsadbu drevín na verejných priestoroch v meste Levice a mestkých častiach.

 Na OSBD Levice vo vestibule bol spustený informačný systém formou kiosku kde si každý užívateľ môže prezerať údaje za svoj bytový dom ako zápisnice zo schôdzí, stav hospodárenia domu, legislatívu a pod.   

 

Spôsob platenia preddavkov

Spôsob platenia preddavkov od 1.12.2007 

 

Pohotovosť, havarijná služba

Vodár - kurenár Levice : 0905 154 602


Vodár - kurenár Želiezovce : 0905 988 202


Vodár - kurenár Šahy : 0905 129 177


Elektrické zariadenia : 0905 154 636


Plynové zariadenia : 0915 360 154


Pohotovostný technik : 0905 154 568