Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Aktuálne oznamy

Predstavenstvo družstva oznamuje, že návrhy na zmenu stanov je možné doručiť do 30.07.2016 na sekretariát družstva.

 

Spôsob platenia preddavkov

Spôsob platenia preddavkov od 1.12.2007 

Pohotovosť, havarijná služba

036/6312511, 036/6312512, 036/6225124