Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Aktuálne oznamy

  Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov 

  Upozornenie na výsadbu drevín na verejných priestoroch v meste Levice a mestkých častiach.

 

 Na OSBD Levice vo vestibule bol spustený informačný systém formou kiosku kde si každý užívateľ môže prezerať údaje za svoj bytový dom ako zápisnice zo schôdzí, stav hospodárenia domu, legislatívu a pod.   

 

Spôsob platenia preddavkov

Spôsob platenia preddavkov od 1.12.2007 

 

Pohotovosť, havarijná služba

036/6312511, 036/6312512, 036/6225124