Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Aktuálne oznamy

O Z N A M

Vážení klienti a návštevníci OSBD Levice,

v zmysle vyhlášok ÚVZ SR č. 237 až 241/2021 a na základe platnosti nového COVID automatu Vám oznamujeme, že ste pri vstupe povinní dodržiavať opatrenia podľa vyhl. UVZ SR  č.240/2021 Vestníka vlády SR.

  • Vstup možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami

  • Dezinfikujte si pri vstupe ruky

  • Zachovávajte odstupy v radoch minimálne 2 m

OSBD Levice umožňuje vstup do budovy a prevádzky:

  • osobám plne očkovaným

  • osobám v režime OTP (osoba očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19)

  • aj iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným

 

Elektronická komunikácia

Zmluva o poskytovaní a výmene informácií prostredníctvom elektronických služieb

 

Usmernenie ku schôdzam

Usmernenie k dodržiavaniu opatrení – Schôdze vlastníkov a písomné hlasovanie

Podklad - "Zápisnica zo schôdze vlastníkov" 

Voľné pracovné pozície

Výberové konanie - energetik

Výberové konanie - právnik

 

Pravidlá pre montáž klimatizačnej jednotky

Návrh nového Domového poriadku na schválenie vlastníkmi v zmysle novely 476/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Návrh novej "Zmluvy o výkone správy" 

Upozorňujeme vlastníkov bytov, pokiaľ nie je súlad medzi adresou bytu vlastníka a doručovacou adresou, aby oznámili kontaktnú adresu pre doručovanie pošty. Ak ste vlastníkom viac bytov, oznámte kontaktnú adresu pre každý z nich.

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov 

Upozornenie na výsadbu drevín na verejných priestoroch v meste Levice a mestkých častiach.

Pohotovosť, havarijná služba

Vodár - kurenár Levice : 0905 154 602


Vodár - kurenár Želiezovce : 0905 988 202


Vodár - kurenár Šahy : 0905 129 177


Elektrické zariadenia : 0905 154 636


Plynové zariadenia : 0915 360 154


Pohotovostný technik : 0905 154 568