Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Aktuálne oznamy

O Z N A M

Vážení klienti OSBD Levice,

na základe vyhlásenia núdzového stavu je OSBD Levice pre vybavovanie stránok uzatvorené. Stránky vybavujeme iba telefonicky alebo emailom.

 

  

Ponuka dezinfekcie spoločných priestorov

OSBD Levice - stredisko údržby ponúka pre bytové domy v správe OSBD Levice dezinfekciu spoločných priestorov z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID 19 ručným elektrostatickým aplikátorom VP200ES za použitia polymérového prostriedku DISI CLEAN PROFI, ktorý likviduje z povrchov baktérie, plesne a vírusy v nasledovných cenách s DPH:

Dezinfekcia vchodových dverí(predné aj zadné), vestibul, výťahové dvere – 15 €

Dezinfekcia vchodových dverí(predné aj zadné), vestibul, výťahové dvere po druhé poschodie + zábradlie po druhé poschodie – 20 €

Dezinfekcia vchodových dverí(predné aj zadné), vestibul – 8 €

Každé ďalšie poschodie – zábradlie, výťahové dvere – 1,50 €

Cena materiálu od 6,60 €

Po prvej dezinfekcii sa odporúča postrek po 7 dňoch zopakovať 

 

Elektronická komunikácia

Zmluva o poskytovaní a výmene informácií prostredníctvom elektronických služieb

 

Usmernenie ku schôdzam

Obmedzenie hromadných podujatí od 22.11.2021 

Podklad - "Zápisnica zo schôdze vlastníkov" 

 

 

Pravidlá pre montáž klimatizačnej jednotky

Návrh nového Domového poriadku na schválenie vlastníkmi v zmysle novely 476/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Návrh novej "Zmluvy o výkone správy" 

Upozorňujeme vlastníkov bytov, pokiaľ nie je súlad medzi adresou bytu vlastníka a doručovacou adresou, aby oznámili kontaktnú adresu pre doručovanie pošty. Ak ste vlastníkom viac bytov, oznámte kontaktnú adresu pre každý z nich.

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov 

Upozornenie na výsadbu drevín na verejných priestoroch v meste Levice a mestkých častiach.

Pohotovosť, havarijná služba

Vodár - kurenár Levice : 0905 154 602


Vodár - kurenár Želiezovce : 0905 988 202


Vodár - kurenár Šahy : 0905 129 177


Elektrické zariadenia : 0905 154 636


Plynové zariadenia : 0915 360 154


Pohotovostný technik : 0905 154 568